Polskie Towarzystwo

  Prawa i Gospodarki
  Rynkowej

  5 minut z sędzią Ciulkinem
  Sprawdż 5 minut z sędzią Kałużnym  • Warunki udziału
  • Instrukcja i zachowanie prywatności

   Potwierdzenia szkolenia wysyłamy najpózniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem - na adres email wskazany w formularzu

   Dane w formlarzu nie będą udostępnianie innym podmiotom oraz do publicznej wiadomości

  • Udział -Ceny Netto i Brutto
   1. Odpowiedzialność zarządu - Ochrona majątku
   2. 360 zł + 23% VAT - 1 osoba
   3. 340 zł + 23% VAT/os = 2 osoby
   4. 320 zł + 23% VAT/os = 3 osoby
   5. Wygrywanie przetargów - Nowa ustawa
   6. 380 zł + 23% VAT -1 osoba
   7. 360 zł + 23% VAT/os -2 osoby
   8. 340 zł + 23% VAT/os -3 osoby
   9. Zatrudnianie, Delegowanie cudzoziemców
   10. 360 zł + 23% VAT = 442,80 zł-1 osoba
   11. 340 zł + 23% VAT/os
   12. 320 zł + 23% VAT/os
   13. Zmiany VAT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe
   14. 380 zł + 23% VAT
   15. 360 zł + 23% VAT/os
   16. 340 zł + 23% VAT/os
   17. Zawieranie - Modyfikowanie umów w pandemii
   18. 360 zł + 23% VAT = 485,85
   19. 340 zł + 23% VAT/os
   20. 320 zł + 23% VAT/os
   21. Nowe postępowanie rejestrowe, EKRS,PSA
   22. 360 zł + 23% VAT
   23. 340 zł + 23% VAT/os
   24. 320 zł + 23% VAT/os
   25. Cena zawiera: pakiet materiałów

  • Dane do przelewu
   1. NIP:5213405746
   2. Konto:55 1090 1870 0000 0001 0619 3075
   3. Pulawska 87/89 lok 68 02-595 Warszawa
   4. Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej

  ZGŁOSZENIE - WYBIERZ TEMAT
  Czekaj...