Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej

image

Sędzia Leszek ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych → ZNAKOMITE REFERENCJE.

UNIKATOWE KNOW HOW


Priorytety i strategie obrony zarządu szczególenie WAŻNE w dobie kryzysu ! Czy epidemia uwalnia członków zarządu z odpowiedzialności ?

Dlaczego warto ?

PREZENTACJA - CASE STUDY z odpowiedziami !


Priorytety członków zarządu i COVID-19 !


 • Warianty OBRONY członków zarządu
 • PŁATNOŚCI i Niedotrzymanie umów - Czy zarząd może renegocjować umowy, nie płacić faktur / nie zwracać wpłat ?
 • Wykazanie braku winy i szkody
 • Konieczne Scenariusze w dobie kryzysu
 • WNIOSEK O UPADŁOŚĆ / RESTRUKTURYZACJĘ
 • Podział obowiązków vs podział kompetnecji kontrakcie
 • Czy mozna dochodzić utraconych korzyści od zarządu ?
 • Co zmienia COVID -19 ? / SPECUSTAWA/ SIŁA WYŻSZA ?

Sędzia Leszek Ciulkin


Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych . Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek, elementów procedury cywilnej. Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. .


© Sędzia Leszek Ciulkin
Założenie 1. → PRIORYTETY ZARZĄDU - w dobie kryzysu

 • PŁATNOŚCI i Niedotrzymanie umów - Czy zarząd może renegocjować umowy, nie płacić faktur / nie zwracać wpłat ?

Założenie 2. Obrona Zarządu vs Działanie na szkodę spółki - sp z o.o. ;sp z o.o. sp.k. ; S.A. - Moment utraty płynności vs Upadłość . Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, będzie ponosił odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji?

Założenie 3. Warianty obrony zarządu w dobie kryzysu ! → UNIKATOWE KNOW HOW

→145 zł + 23% VAT

Proszę czekać...
© Sędzia Leszek Ciulkin 1. Czy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, będzie ponosił odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 KSH za długi spółki powstałe po objęciu przezeń funkcji?
 2. Jak skutecznie zrezygnować z funkcji
 3. w jednoosobowym zarządzie?
 4. Specyfika subsydiarnej odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu
 5. Odpowiedzialność byłych członków zarządu spółki z o.o.
 6. Odpowiedzialność za podatki z tytułu art. 116 ordynacji podatkowej
 7. Podstawa odpowiedzialności członków zarządu za nieopłacone składki
 8. Czy dłużnik, który ma jednego wierzyciela zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
 9. Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby dochodzić roszczenia od członka zarządu?
 10. Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki?
 11. Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
 12. Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
 13. zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu - Z jakimi domniemaniami prawnymi mamy do czynienia w analizowanej regulacji prawnej?
 14. Czy na powodzie / ZUSIE spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu?
 15. Zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością
 16. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. 299 ksh?
 17. czy choroba lub wyjazd za granicę zwalnia z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów
 18. Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
 19. Czy można zcedowac kompetencje ?
 20. Działanie na szkodę spółki , naruszenie ładu korporacyjnego
 21. Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
 22. Stan przed kryzysem vs stan kryzysu - strategia i scenariusze
 23. Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników, wspólników - Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?
© Warianty obrony
 1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna
 2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
 3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
 4. Jak wykazać brak winy / brak szkody ?
 5. Wniosek o upadłość w dobie epidemii - Czy to konieczność ?
 6. Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd-COVID-19
 7. Utracone korzyści - Czy można dochodzić utraconych korzyści wobec zarządu ?


 • Cel: STRATEGIA - OBRONA ZARZĄDU
  Odpowiedzialność wobec ZUS i US
  Odpowiedzialność odzskodowawcza


  Strategia obrony - Narzędzia dla zarządu
  Przesłanki wyłączające odpowiedzialność

 • CASUSY i PREZENTACJE
  Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu reprezentacji?
  Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?


  Podwójny mandat członka zarządu – sprzeczność interesów ?
  skuteczna obrona przed wierzycielami

 • Zmiany KPC od 7.11.2019 dla członków zarządu - Nowe Postępowanie Gospodarcze


  • wyrok w postępowaniu gospodarczym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności

  Zdolność Płatnicza

   Samo nieregulowanie, nawet wielu wymagalnych zobowiązań, nie jest jeszcze samo w sobie wystarczającą podstawą do stwierdzenia niewypłacalności. Może być przecież tak, że spółka realizuje istotny kontrakt, z którego lada moment ma prawo spodziewać się uzyskania wpływów umożliwiających odzyskanie przejściowo utraconej płynności.

  .

 • Moment utraty zdolności płatniczej vs wniosek o upadłość vs Obrona

  Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna

  Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce ?

  Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości ?

  Jak wykazać brak winy / brak szkody ?

  .

 • Share