Polskie Towarzystwo

Prawa i Gospodarki
Rynkowej


Pliki i formularze
 • Certyfikaty

  Certyfikaty - Zaświadczenia z podpisem prelegenta , logo organizatora , zakresem tematycznym , dokładną liczbą dni i godzin - uznawane min przez OIRP

 • Cel szkolenia

  Analiza ryzyka i zagrożeń. Przybliżenie istotnych w zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami z rynków wschodnich. Sporządzania umów, zabezpieczania swoich interesów czy egzekwowania należnych należności. Wskazane zostaną najważniejsze czynniki wpływające na prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej na Wschodzie w oparciu o wskazanie praktycznych rozwiązań skomplikowanych zagadnień prawnych. Wiedza pozwoli dokonac oceny polityki handlowej konkurentów, dostawców i klientów

ZAPOWIEDŻ SZKOLENIA-prezentacja ligthtbox

Pozyskiwanie i zabezpieczanie umów z Kontrahentami z Rynków Wschodnich + optymalizacja celno-podatkowa
( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan )
Najważniejsze czynniki prawno-ekonomiczne wpływające na prawidłowe prowadzenie biznesu ze Wschodem
Cel warsztatu
Pozyskiwanie nowych kontrahentów - Specyfikacja umów eksportowych ( Białoruś, Kazachstanu, Rosja, Ukrainy) - forma, zabezpieczenie i sposoby zawarcia oraz egzekwowania umowy w razie nienalezytego wykonania

» Pozyskaj unikatowe KNOW-HOW

16.11.2015

Alena Rzepka, prawnik, Departament Wschodni - CHAŁAS i WSPÓLNICY

Prawnik z dużym doświadczeniem z kancelarii CHAŁAS I WSPÓLNICY Kancelaria Chałas i Wspólnicy to jedna z największych firm prawniczych i jedna z najsilniejszych marek na rynku usług prawnych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, najliczniejszą grupę Klientów stanowią wiodące zagraniczne koncerny. Jest kancelarią o mocno zaznaczonym międzynarodowym profilu, obsługa prawna świadczona jest poprzez sieć biur oraz kancelarii partnerskich zlokalizowanych w ponad 20 krajach świata. Międzynarodowy zespół prawników oferuje Klientom zintegrowane usługi doradztwa prawnego najwyższej jakości.,

PROGRAM

9.30 Początek
CZĘŚĆ I: EXPORT - IMPORT -Jak i gdzie szukac nowych kontrahentów ze Wschodu?


 • umowa ramowa
 • umowa współpracy
 • umowa sprzedaży
 • umowa dostawy
 • umowa agnecyjna, dystrybucyjna


CZEŚĆ II: 1.2. Elementy istotne umowy exportowej


 • - przedmiot
 • - cena
 • - ilość
 • - warunki płatności
  1. kontrola dewizowa
 • - warunki dostawy
  1. INCOTERMS
  2. warunki określone przez strony
 • - pozostałe

przykłady


wzory
CZĘŚĆ III: Specyfika umów z elementem zagranicznym: Analiza ryzyka i zagrożeń


- czym jest rynek właściwy i jakie jest jego praktyczne znaczenie? 1. miejsce zawarcia
 2. prawo właściwe
 3. sąd właściwy
 4. język
 5. klauzula językowa
 6. reguły interpretacyjne
 7. klauzula podatkowa
 8. klauzula bankowa

13.00- 13.40 lunch
CZĘŚĆ IV: Forma i sposoby zawarcia umowy


 • 4.1. Forma pisemna: papier czy e-mail?
 • 4.2. Negocjacje
 • 4.3 Przyjęcie oferty


WARSZTAT – case study: prezentacja przykładowej umowy.

Zarządzanie ryzykiem kontraktowym - Analiza ryzyka i zagrożeń + odpowiedzialność kontraktowa

 1. kary umowne
 2. odsetki
 3. wyłączenie odpowiedzialności
 4. jednostronne rozwiązanie umowy
 5. odstąpienie od umowy przez kupującego w przypadku jej naruszenia przez sprzedającego
 6. siła wyższa

Formy zabezpieczenia i egzekwowania płatności

 1. środki rzeczowo-prawne
 2. środki obligacyjne
 3. odszkodowania za zwłokę lub brak zgodności towaru


CZĘŚĆ V – Regulacje celno-prawne


 1. Ustawodawstwo celne Unii Celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
 2. Ustawodawstwo celne państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Rosji
 3. Granice regulacji krajowej i ponadnarodowej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
 4. Ustawodawstwo celne Ukrainy


CZĘŚĆ VI: Zgłoszenie towarów do odprawy celnej


 1. Deklaracja celna towarów, w tym drogą elektroniczną
 2. Wykaz dokumentów, niezbędnych przy zgłoszeniu celnym towarów
 3. Kraj pochodzenia towaru: zasady określenia. Warunki korzystania z systemu wolnego handlu między Federacją Rosyjską a Republiką Serbii
 4. Zasady przemieszczenia towarów wewnątrz Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

Case study
CZĘŚĆ VII: Opłaty związane z wwozem towarów


- ? 1. Podstawa oclenia
 2. Cło wwozowe. Jednolita taryfa celna Unii Celnej
 3. VAT oraz podatek akcyzowy
 4. Opłaty celne w państwach członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz na Ukrainie
 5. Zwolnienia celneCZĘŚĆ VIII: Procedura celna importu 1. Ogólna charakterystyka procedury celnej
 2. Model procedury celnej importu
 3. Warunki objęcia towarów procedurą celną importu
 4. Powstanie i ustanie obowiązku zapłaty cła i opłat celnych w związku z objęciem towarów procedurą celną importu (tryb ogólny)
 5. Przesłanki powstania i ustania obowiązku zapłaty cła i opłat celnych przy korzystaniu z ulg celnych
 6. Ograniczenia w imporcie towarów. Zakaz wwozu towarów.


CZĘŚĆ IX: Inne najczęściej używane procedury celne


- -----
  1. Procedura celna tranzytu celnego
  2. Procedura celna składu celnego
  3. Procedura celna przetwarzania na obszarze celnym
  4. Reeksport

CZĘŚĆ X: Środki pozataryfowe przy wwozie towarów


- Dokumentacja
  1. Kwotowanie (ograniczenia ilościowe)
  2. Licencjonowanie
  3. Specjalne środki ochrony:
   • cło antydumpingowe
   • ,
   • specjalne cło ochronne,
   • cło wyrównawcze
   .

KONSULATECJE

18.30 Zakończenie


 • Cel szkolenia

  Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom szkolenia istotnych w praktyce zagadnień dotyczących współpracy z kontrahentami z rynków wschodnich. Sporządzania umów, zabezpieczania swoich interesów czy egzekwowania należnych należności. Wskazane zostaną najważniejsze czynniki wpływające na prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej na Wschodzie w oparciu o wskazanie praktycznych rozwiązań skomplikowanych zagadnień prawnych, celnych i podatkowych - optymalizacja celno-podatkowa  Kazachstan przystąpuje do Światowej Organizacji Handlu - ma to nastąpić do końca 2015 roku - co oznacza wprowadzenie m.in. wspólnych taryf celnych, ułatwi współpracę międzynarodową z Polską np. w ważnym sektorze rolnictwa.  Białoruś szansą dla sektora spożywczego , logistycznego i transportowego - Na terenie Białorusi działa już ponad 350 firm z polskim kapitałem.

  program.

 • Opinie i Referencje

  W imieniu swoim oraz pracowników BUDOPEX S.A. S.K.A. serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie wczorajszego szkolenia, które dało odpowiedzi na wiele pytań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z treści przekazywanych informacji i będziemy oczekiwać kolejnych szkoleń w tematyce rynków wschodnich.

  Michał Ociepa Kierownik Zespołu BUDOPEX S.A. S.K.A..

  Omawiane zagadnienien pokazalo jakich kruczkow mozna sie spodziewac w pod tekstach przy sporzadzaniu UMÓW. Wzajemna prezentacja pokazala roznorodnosc interesow jakie usilujemy robic w Rosji i jej bylych Republikach. Wazna strona tego spotkania byly interesujace rozmowy w przerwach tego szkolenia. Oddzielne podziekowanie dla Pani Aliny Rzepka z Kancslarii CHALAS I WSPOLNICY za interesujące i praktyczne prowadzenia Szkolenia i Polskiemu Towarzystwu Gospodarki Rynkowej za organizacje szkolen na czasie.

  Jerzy Rzóska General Manager Follett Europe Polska Sp. z o.o

 • Korzyści - nowe umiejętności


  • Umowa eksportowa - wzór
  • Opcje: umowa ramowa, umowa współpracy, umowa sprzedaży, umowa dostawy
  • formy zabezpieczenia płatności
  • INCOTERMS
  • odszkodowania za zwłokę lub brak zgodności towaru
  • formy egzekwowania płatności

  .


 • Pomimo lokalnej dekoniunkury i deprecjacji walutowej , firmy powinny wziąć na siebie ryzyko i założyć, że w 2016 roku wróci na Ukrainę wzrost oraz pojawią się inwestycje wspierane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Będą to firmy, dla których nie będą ważne jedynie krótkoterminowe wyniki, ale inwestycje w przyszłość .

  Zagraniczne firmy prowadzące biznes w Rosji nie zamierzają rezygnować z tego rynku. Gospodarka Ukrainy konflikt odczuwa nieco mocniej lecz mimo to nie brakuje firm, które rozważają inwestycje licząc na wzrost za 2-3 lata Na rynkach wschodnich eksporterzy mogą wciąż korzystać z ochrony w systemie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Nie dotyczy to sprzedaży towarów i usług, które znalazły się w unijnym rozporządzeniu z 12 września 2014, rozszerzającym katalog sankcji nałożonych przez UE na Rosję  Kazachstan przystąpuje do Światowej Organizacji Handlu - ma to nastąpić do końca 2015 roku - co oznacza wprowadzenie m.in. wspólnych taryf celnych, ułatwi współpracę międzynarodową z Polską np. w ważnym sektorze rolnictwa.

  .

 • Share